LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Psykiatrisk tvångsvård

Den psykiatriska tvångsvården regleras i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Lagarna är till stora delar samordnade. Vården skall ske på landstingets sjukvårdsinrättningar och ges i likartade former, oavsett vilken av lagarna som tillämpas. I LRV finns särbestämmelser som skall tillgodose samhällsskyddet vid psykiatrisk tvångsvård av psykiskt störda lagöverträdare. Dessa bestämmelser berörs inte i detta sammanhang.