Komma igång

Socialjuridik.se står på fyra ben: Lagtext, Socialstyrelsens allmänna råd, Mina kommentarer och Dokumentation av ärendet. Varje ben har en egen färgkod, se menyn överst till vänster. Du kan välja att gå in på någon av de fyra benen, beroende på vad du söker för information.

Så fort du valt något av benen så läggs de övriga tre ut i mindre, olikfärgade rutor. Om du t.ex. klickar på Lagtext, §7 så kommer Allmänna råd, Kommentarer och Dokumentation upp till denna paragraf.

Nedan har du en mer detaljerad beskrivning av de olika rubrikerna i menyn.

Lagtext

 

När du klickar på lagtext så kommer aktuell LVM-lagstiftning i § ordning från 1§--46§ LVM. När du sedan klickar vidare på t.ex § 7 LVM så kommer förutom lagtexten även allmänna råd, kommentarer och dokumentation upp som underrubriker i mindre, olikfärgade rutor.

Anledningen till att dessa rubriker och underrubriker kommer upp är att de är kopplade till varandra, dvs de rubriker som ligger under allmänna råd är kopplade till § 7 liksom mina kommentarer och dokumentationen. Det finns alltså alltid en koppling mellan dessa ”ben” i alla sökningar. Du kan nu klicka dig mellan alla rubriker för att få den information du behöver runt § 7-utredningen enligt LVM. På liknande sätt söker du bland alla paragraferna i lagstiftningen. Det finns inte kommentarer eller dokumentation kopplade till samtliga paragrafer och då är dessa rutor tomma.

 

Allmänna råd

 

Socialstyrelsens allmänna råd är tio år gammal vilket innebär att hänvisningar till annan lagstiftning och prejudikat inte är aktuell i flera fall. Jag har själv ändrat hänvisningar till sociallagstiftningen till den aktuella och då lagt till inom parantes (egen ändring). Jag har även exkluderat avsnitt som inte längre gäller t.ex polisens omhändertagande enligt 13 § LVM. Enligt uppgift från socialstyrelsen är en aktualisering av allmänna råden påbörjad.

 

Klicka nu på allmänna råd och du får upp alla rubriker för innehållet i allmänna råd. Klicka sedan in på den rubrik eller information du behöver och då kommer de kopplingar upp som är relaterade till denna rubrik. T.ex. ”hälsoindikation”. När du tryckt på denna rubrik så kommer under lagtext 4§ upp, och under kommentarer kommer hälsoindikation upp och under dokumentation är det tomt. Så kan du gå vidare bland de rubriker du är intresserad av.

 

Kommentar

 

Jag har tidigare gett ut en LVM-pärm med råd och handledning i dessa ärenden. Många av dessa kommentarer återfinns i hemsidans text. Om du tycker att det ibland är likartad text mellan allmänna råd och mina kommentarer så kan det ha att göra med mitt engagemang i utformningen av socialstyrelsens allmänna råd. Kommentarerna följer i stort sett innehållsförteckningen till allmänna råden. Jag hoppas att du får de svar som du behöver genom texterna på hemsidan.

 

När du klickat på kommentarer så kommer den innehållsförteckningen upp till vänster. När du sedan går vidare på det du vill veta mer om kommer kopplingen till de andra ”benen” upp. Du går vidare på samma sätt som i de tidigare avsnitten.

 

Dokumentation

 

I Stockholms socialförvaltning har man ett dokumentationssystem som kallas Paraplyet. Applikationen till de beslut och registreringar i deras dokumentationssystem finns med. Sverige i övrigt har flera olika dokumentationssystem där det i en framtid kan bli aktuellt med liknande service. Fram till dess kommer ”dokumentation” att visa på nödvändiga beslut och registreringar.

 

Snabbguide

 

Denna guide är riktad till dig som snabbt vill ha reda på proceduren kring dels vanlig § 7 LVM utredning och dels omedelbart omhändertagande enligt § 13. Här finns handledning från det att anmälan inkommer eller du själv anser att en LVM-utredning bör påbörjas. Här redovisas handläggningens steg för steg vid båda dessa myndighetsutövningar.

 

Därutöver en snabbchecklista där du kan bocka av det du gjort och ska göra enligt lagstiftningen.

 

Mallar

 

Blanketter: Här finns exempel på hur blanketterna kan fyllas i, men även tomma blanketter som du kan ladda ner.

 

Brevmallar: Här finns exempel på hur brev om kommunicering och läkarundersökning kan se ut samt en utredningsmall för § 7 utredning.

 

Abonnemang

 

Här kan du välja på att antingen registrera dig som enskild medlem eller om du vill registrera flera i din grupp s.k. gruppmedlem. Följ instruktionerna som finns vid de frågetecken i slutet av varje rad så får du den information du behöver.

Om du registrerat dig som enskild medlem och vill utöka ditt abonnemang till flera användare i din grupp, kontakta oss.

 

Nyheter

 

De senaste nyheterna finner du på huvudsidan, den sida som du först kommer in på när du loggat in. Här försöker vi att redovisa de nyheter som är viktiga för dig som arbeter med vuxna missbrukare. Vill du gå tillbaka och titta på tidigare nyheter som inte längre får plats på första sidan trycker du på nyheter och kan sedan leta efter sådant du är intresserad av.

 

Blogg

 

Varje hemsida av självaktning ska ju idag ha en blogg. Här får gästbloggare utrymme. Är du intresserad av att skriva något du tycker är viktigt som rör missbruk eller vill kåsera omkring, kontakta oss med ett mail. Jag kommer ibland att skriva här när jag känner mig spirituell. När du klickar på denna rubrik kommer alla gamla blogginlägg upp.

 

Diskussioner

 

Detta är ett öppet forum för olika frågeställningar och diskussioner. Klicka t.ex. på Frågor om lagstiftning och läs tidigare inlägg. Om du vill ställa en ny fråga så klicka på "Nytt ämne". Om du vill kommentera tidigare inlägg så klicka på "Besvara".
Vill du ha personlig handledning så klicka på "Kontakta oss".

 

Länkar

 

Här finns 77 länkar som vi tror du har glädje av i ditt arbete. Klicka in på länkar och klicka sedan dig vidare på den sida du vill komma till. Har du förslag till nya länkar får du gärna maila detta till oss på [email protected]

 

Om missbruk

 

Missbruksrelaterade skador har en framskjuten plats i LVM-lagstiftningen. Därför finns här redovisat de vanligaste missbruksrelaterade skadorna kopplade till alkohol och narkotika.

 

Statistik: Här finns statistik över antalet avgjorda LVM och LVU mål, dels i Stockholm och dels för landet i övrigt. Notera den kraftiga sänkningen av antalet LVM mål i mitten av 1990-talet.

 

Kontakta oss

 

Här har du möjlighet att kontakta mig och fråga om lagstiftningens teori och praktik där du inte kan hitta svaren på hemsidan.

 

Följande alternativ finns för dig: Fråga om bedömningar, fråga om utredning/ansökan, frågor om dokumentation, frågor om själva hemsidan och slutligen övriga frågor. Knappa på rätt alternativ och skriv. I regel ska du ha svar inom någon till några dagar.

 

Hem

 

Här kommer du tillbaka till huvudsidan.