Senast publicerade nyheter:

(2020-09-07) 126 unga dog i överdoser 2019

Narkotikadödligheten i Sverige har ökat kraftigt sedan början av 90-talet. Enligt forskare beror det främst på att användningen av opioider ökar. En positiv trend syns dock bland dem mellan 15 och 30 år, där dödsfallen nu sjunker efter en topp för några år sen. Men fortfarande dör över 100 unga av överdoser varje år.

(2020-08-11) Fler kvinnor på anstalt i drogmissbruk

Enligt Kriminalvården har allt fler kvinnor som sitter på anstalt problem med drogmissbruk, rapporterar Sveriges Radio Ekot – Om man tittar på förra året så visar det sig att narkotikamissbruk var vanligast bland kvinnor på anstalt. 27 procent av kvinnorna på anstalt hade missbrukat narkotika innan de började sin verkställighet.

(2020-08-03) Fler narkomaner dör av drogöverdoser

Den drogrelaterade dödligheten bland narkomaner i Sverige fortsätter att öka. På ungefär 30 år har dödsfallen gått från 1,53 till 6,46 per hundratusen invånare.

(2020-01-15) Kokainet har fått fäste i mindre städer

Förra året gjordes rekordmånga kokainanalyser av Nationellt forensiskt centrum (NFC) – polisens egen laboratorieverksamhet, rapporterar SR Ekot. Nästan 3 700 analyser i fjol påvisade kokain, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2015. Enligt polisens Nationella operativa avdelning (NOA), är en förklaring att tillgången på kokain har ökat internationellt och att kokainet även i större utsträckning har fått fäste även i mindre städer i Sverige.

(2019-11-17) Ökat missbruk av marijuana i USA

Efter att marijuana tillåtits i flera delstater i USA har användningen av drogen i rekreationssyfte ökat, vilket oroar forskarna.

(2019-11-17) ”Ta dödsfallen bland narkomaner på allvar”

Ta fram en nationell strategi för att minska den narkotikarelaterade dödligheten och öka forskningen kring hur narkotikamissbruk kan förebyggas, skriver tre S-politiker.

(2019-06-06) Fler missbrukare omhändertas akut

Färre vuxna tvångsvårdades för missbruk förra året. Men samtidigt ökar antalet akuta omhändertaganden, enligt Socialstyrelsen. Totalt vårdades 304 personer enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) den 1 november 2018. Det är en minskning med 18 procent jämfört med året före. Samtidigt har det sett över tid blivit vanligare att LVM-vård inleds med ett så kallat omedelbart omhändertagande. I början av 2000-talet inleddes ungefär två tredjedelar av LVM-vården på det sättet – i dag är siffran 90 procent. Vanligaste skälet är att hälsotillståndet riskerar att försämras allvarligt, men det kan också handla om risk att skada sig själv eller närstående.

(2019-05-14) DN Debatt. ”Låt sjukvården ta ansvar för beroendesjukdomar”

Flera olika medier har på senare tid uppmärksammat skriande brister i omhändertagandet av patienter som lider av beroende och samtidigt har andra psykiatriska problem. ”Uppdrag gransknings” reportage i SVT om Sannes lidande och nätmediet KIT:s skildring av Isaks död i en överdos är två talande exempel på hur det tyvärr kan se ut i Sverige i dag.

(2019-05-03) Ny chef för Sis utsedd

Ewa Persson Göransson blir ny chef för Statens institutionsstyrelse, Sis. Hon kommer närmast från en tjänst som statssekreterare i socialdepartementet.

(2019-04-04) Kraftig ökning av kokain i Sverige – fler dör av drogen

Bruket av kokain ökar kraftigt och fler dör på grund av drogen. Det visar uppgifter från Rättsmedicinalverket. – Det har ökat fyrfaldigt, säger Robert Kronstrand, toxikolog på Rättsmedicinalverket. Kokain har med åren blivit vanligare, billigare och renare, enligt polis och tull som gör fler beslag av den starkt beroendeframkallande drogen. Polisen gjorde över 3 700 beslag i fjol. Innan 2012 var antalet beslag under 1 000 per år. Tullens beslag av kokain ligger nu på mellan 250 och 350 per år. Innan 2012 låg nivåerna under 100 beslag varje år.

(2019-03-20) Cannabis

Cannabis är efter alkohol den nästvanligaste drogen i Norden. Efterfrågan på behandling för cannabismissbruk har ökat i alla nordiska länder. Det visar en ny rapport från Nordens välfärdscenter.

(2019-03-20) Läkare anmäls – skrev ut cannabis till 200

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har anmält en läkare i Västsverige för att ha skrivit ut cannabisrelaterat läkemedel utan att ha gjort tillräckliga utredningar, skriver GP. Ivo anser även att läkaren missbrukat sin behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel och vill att behörigheten dras in under en treårig prövotid.

(2018-11-20) Efter rapporteringen om Sanne: Öppnar för lagändring

En majoritet av partierna i riksdagen säger sig vara beredda att se över lagstiftningen när det gäller psykiatrisk vård och missbruk. Detta efter granskningen om 29-åriga Sanne som riskerar att dö på gatan – trots att både psykiatrin och socialtjänsten följer lagarna.

(2018-09-17) Färre vårdades för missbruk

Antalet personer som vårdas för missbruk minskade något i fjol, men skillnaderna är stora när man jämför olika delar av landet, enligt Socialstyrelsen. I Gävleborg var det fyra gånger så vanligt att missbrukare vårdades med tvång jämfört med i Stockholm.

(2018-08-24) Norsk minister försvarar gratis heroin

Det står sedan tidigare klart att den norska regeringen vill ge heroin till tunga missbrukare på försök. Förslaget kan bli verklighet tidigast 2020 och kommer då att omfatta uppemot 400 heroinmissbrukare. Heroinet ska köpas in från läkemedelsföretag.

(2018-06-13) Ungas syn på cannabis utmaning för vården

Ungdomar är de mest sårbara för cannabis verkningar. Men långt ifrån alla är mottagliga för den beroendebehandling som erbjuds, visar en ny undersökning.

(2018-06-13) Färre vårdades för missbruk

Antalet personer som vårdas för missbruk minskade något i fjol, men skillnaderna är stora när man jämför olika delar av landet, enligt Socialstyrelsen.I Gävleborg var det fyra gånger så vanligt att missbrukare vårdades med tvång jämfört med i Stockholm.

(2018-05-03) Allt färre dör av knark

Antalet missbrukare som dör av en överdos minskar. Om det verkligen är ett trendbrott från Sveriges historiskt höga nivåer av människor som dukar under till följd av sitt narkotikamissbruk återstår dock att se.

(2018-01-04) Fler behandlas för opioidmissbruk

Fler får läkemedelsassisterad behandling för opioidmissbruk. Antalet personer som får vård för sitt missbruk av opioider – som till exempel heroin, opium, tramadol och kodein – i Sverige ökar, rapporterar Dagens Medicin.

(2017-12-14) Norge slutar straffa människor med drogproblem

Människor som har problem med droger ska inte längre straffas utan erbjudas hjälp. Det är en majoritet av partierna i stortinget överens om. Partierna Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti och liberala Venstre står bakom den historiska reformen.

(2017-12-06) Personer i riskzonen för en överdos av opioider – som heroin, buprenorfin och morfin – kan få motgif

Sedan den 17 maj finns en förifylld naloxonspruta som är godkänd för användning utanför hälso- och sjukvården och som är tillgänglig för den svenska marknaden. Dagens regelverk kräver att läkemedlet ordineras av en läkare till varje enskild patient, efter en individuell bedömning av nyttan och risken med behandlingen.

(2017-11-01) Nationellt nödläge i USA pga opiater

USA:s president Donald Trump utlyste på torsdagskvällen ett nationellt medicinskt nödläge när det gäller missbruk av opioider, som finns i bland annat vissa typer av smärtstillande medel. 175 amerikaner dör varje dag till följd av överdoser.

(2017-10-06) Livsfarlig nätdrog har skördat tre liv i Sverige

Nu har nätdrogen karfentanil – som är hundra gånger starkare – skördat de första liven i Sverige. Men mörkertalet kan vara stort eftersom substansen inte regelmässigt testas vid dödsfall.Den syntetiska opioiden karfentanil är många gånger mer potent än morfin. Innan den börjades missbrukas användes den bland annat för att söva elefanter.

(2017-09-29) Allt yngre tvångsvårdas för missbruk

Allt yngre tvångsvårdas på LVM-hem. Klienterna inom LVM-vården har ett allvarligt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller blandmissbruk.

(2017-09-03) Kvinnor inom tvångsvården allt yngre

Allt yngre kvinnor hamnar i så tungt missbruk att de måste tvångsvårdas. Av samtliga kvinnor som vårdas enligt LVM är nu hälften under 30 år. Att det ses som mer okej för kvinnor att dricka i dag, samtidigt som droger blivit lättare att få tag på, kan förklara utvecklingen.