LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Dokumentation

Överklagande till kammarrätt och Regeringsrätten

Förvaltningsrättens beslut om omedelbart omhändertagande eller dom om beredande av vård kan överklagas till kammarrätten. Kammarrättens beslut eller dom kan i sin tur överklagas till Regeringsrätten (33 § FPL). För prövning i kammarrätt och Regeringsrätten krävs prövningstillstånd.