LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Kommentarer

Dokumentation

Kompletterande beslutanderätt

Om nämndens beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM inte kan avvaktas, får beslut fattas av nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Det är här emellertid inte fråga om delegation utan s.k. kompletterande beslutanderätt. Kompletterande beslutanderätt är alltid direkt angiven i lagen.