LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Socialnämnden beslutar om omedelbart omhändertagande

När socialnämnden, dess ordförande eller annan förordnad ledamot har beslutat om omedelbart omhändertagande skall beslutet verkställas genom att missbrukaren utan dröjsmål placeras på sjukhus eller LVM-hem (19 § LVM). Dessutom skall beslutet genast underställas förvaltningsrätten (15 § LVM).