LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Avslutning av utredning

Inte alla utredningar som påbörjas med stöd av 7 § LVM leder till ansökan om vård. En del avslutas med hänvisning till att klientens vårdbehov tillgodoses på frivillig väg inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, medan andra avslutas då det inte har gått att styrka fortgående missbruk eller något annat villkor i 4 § LVM. En utredning kan också avslutas med hänvisning till att missbrukaren vårdas med stöd av LPT eller avtjänar fängelsestraff. Skälen till att utredningen avslutas bör dokumenteras. Klienten skall informeras om beslutet.