LVM Allmänna råd
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Kommentarer

Dokumentation

Typ av missbruk

Endast missbruk av alkohol, narkotika och flyktiga lösningsmedel utgör grund för ingripande med stöd av LVM. Med alkohol menas enligt prop. 1981/82:8 sprit och alla sådana drycker som inte räknas som alkoholfria drycker enligt den då gällande lagen (1977:292) om tillverkning av drycker. Numera regleras detta i alkohollagen (1994:1738), där det av 3 § framgår att med alkoholdryck förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.

Med narkotika avses enligt 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) läkemedel eller hälsofarliga varor med starkt vanebildande egenskaper samt preparat som med lätthet kan omvandlas till sådana varor. Dessutom skall varan i fråga vara föremål för kontroll enligt internationella konventioner som Sverige har biträtt eller av regeringen ha förklarats vara narkotika. Läkemedelsverket upprättar och kungör förteckningar över vad som är klassificerat som narkotika.

Med flyktiga lösningsmedel avses preparat som inandas eller "sniffas" i berusningssyfte, t.ex. toluen, trikloretylen, xylen och bensen. Sådana ämnen finns i en stor mängd produkter, t.ex. fläck- och nagellacksborttagningsmedel. Ett vanligt preparat är thinner, men också olika sorters lim, bensin, butan och drivgas i sprayförpackningar innefattas i begreppet.