LVM-utbildning

Hej,

Jag har nu spelat in en del av min föreläsning som jag genom åren föreläst i 165 olika nämnder och kommuner. Det roliga och mest givande har naturligtvis varit de möten som dessa föreläsningar gett mig och de diskussioner som mötet initierade.

Men tiden har ändrats och inte minst den fortfarande pågående pandemin har kraftigt reducerat mina framträdanden. Så nu är en del av min föreläsning digital. Jag har tagit ner den till ungefär en halvdag inklusive de gruppövningar som ingår. Sedan beror det ju på om ni kan fortsätta diskussionen internt och då kan ni säkert fylla ut till en heldag.

Hur är upplägget?
Det digitala utbildningspaketet består av en utbildning från "ax till limpa" dvs. allt ifrån en anmälan om tvångsvård till att vården är verkställd. Jag går igenom de viktigaste paragraferna och definierar dessa, dvs. i stort sett hela LVM proceduren.

Den digitala föreläsningen med tre övningsexempel blir i tid en dryg halvdag c:a två ansökningar där ni får agera förvaltningsrätt och som jurister bedöma om personen ifråga ska bli dömd till LVM vård eller inte utifrån 4 § LVMs kriterier. Till detta får ni som socialnämnd bedöma i det s.k. Göteborgsärendet där en socialchef dömdes i tingsrätten och hovrätten för ohörsamhet till gällande lagstiftning, LVM.

Förutom dessa gruppövningar så får ni ett LVM-kompendium på 69 sidor där i stort sett allt som kommer upp på föreläsningen finns nedtecknat och lite till.

För själva föreläsningen får ni en länk till youtube som gäller under en viss tid. Visa på storbildstv eller dataskärmar. För alla som genomgått denna utbildning får kursintyg. Mycket information finns även här på min hemsida.

Priset för allt i ett är 6.850:- + 25% moms. Priset gäller oavsett antal deltagare vid ett och samma tillfälle.


Välkomna att beställa till

[email protected]

För fler kontaktuppgifter tryck här.