LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

§25

Om beslut har fattats om tvångsvård eller omedelbart omhändertagande enligt denna lag skall Statens institutionsstyrelse efter anmälan av socialnämnden anvisa plats i ett LVM-hem. I akuta situationer ska Stastens institutionsstyrelse omedelbart anvisa en sådan plats.


Statens institutionsstyrelse beslutar om intagning i och om utskrivning från ett LVM-hem.


Statens institutionsstyrelse får besluta att en intagen skall flyttas till ett annat LVM-hem, om det anses lämpligt från vårdsynpunkt. Lag (2018:651).