LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Allmänna råd

Kommentarer

Vård enligt 27 § första stycket LVM


1) Registrera som beslutsdokument med formulering: Bereda vård hos SiS enligt 27 § första stycket LVM. Beslutsfattare SiS. 2) Registrera som beslutsdokument med formulering: Bereda vård hos (ange vårdgivare) enligt 27 § första stycket LVM. Beslutsfattare SiS. Båda besluten är insatsbeslut. Här registreras två beslut. Dels placering på SiS för att få fram kostnaden till SiS dels placering hos den vårdgivare där vården genomförs.