LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Verkställighet/handräckning

Läkarbedömning vid verkställighet
När det omedelbara beslutet ska verkställas eller verkställighet av vårdbeslut, råder sedan några år tillbaka nya rutiner. Eftersom allt fler klienter är i allt sämre somatiskt och/eller psykiskt skick kräver LVM-institutionen att klienten först ska godkännas av läkare för att konstatera om vården behöver inledas på sjukhus eller inte. Det innebär att handräckningen först måste ställas till den klinik som ska genomföra läkarundersökningen. (se SiS hemsida)

På samma handräckning bör det framgå att vidare transport ska gå till angiven institution. Här råder delade meningar om det ska skrivas två handräckningar eller en. Frågar man polisen säger de att det räcker med en och frågar man sjukvården säger de att det måste vara två.

Mitt tips är att innan du skickar iväg handräckningen till polisen ringer och kollar av hur polisen vill ha det.