LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Allmänna råd

§11

Anser socialnämnden efter utredning att det finns skäl att bereda någon tvångsvård, skall nämnden ansöka om sådan vård hosförvaltningsrätten.Till ansökan skall fogas den utredning nämnden gjort och ett sådant läkarintyg som avses i 9 §. Om ansökan inte innehåller läkarintyg eller om det behövs avnågot annat skäl, får rätten besluta om läkarundersökning.Lag (2009:800).