LVM Dokumentation
Textstorlek: [+] [-]

Lagtext

Beslut

Stadsdelsnämnden/socialnämnden beslutar:
Beslut fattas av nämndens ordförande eller någon annan av nämnden förordnad. Detta beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. En kort beskrivning av anledningen till det fattade beslutet ska medfölja.
Underställning:
Beslutet ska genast, samma dag eller senast dagen därpå, underställas Förvaltningsrätten.
Kommunicera klienten:
Klienten ska underättas av nämnden och få ta del av handlingarna om det inte möter hinder samt rätten till att yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid, begära muntlig förhandling vid rätten och av rätten erhålla rättshjälp genom offentligt biträde och att rätten kan komma att avgöra målet även om yttrandet ej inkommer. ( § 16 LVM )