Brevmallar

Här kan du ladda ner färdiga brevmallar för olika typer av LVM-ärenden

Brev §9 LVM (ladda ner)

Beslut i enskilt ärende tillika remiss till sjukvården för läkarundersökning enligt 9§ LVM. Om anmälan finns från läkare eller annan anmälare kan denna bifogas. Därutöver en kort bakgrund till att en § 7 LVM-utredning öppnats.

Brev §7 LVM (ladda ner)

Exempel på hur ett brev om kommunicering att socialnämnden fått in en anmälan och att en § 7 LVM-utredning kan öppnas.

Kommunicering om §7 utredning (ladda ner)

Ett förslag till kommunicering till klienten att en § 7 LVM utredning öppnats. Hänvisning antingen till en inkommen anmälan eller att nämnden själv öppnat utredningen.

LVM utredningsmall (ladda ner)

Utredningsmall