Publicerad: 2007-10-03

VÄLKOMMEN

Efter ett långt utvecklingsarbete tillsammans med dataföretaget WakeNet är vår nya hemsida på nätet. Den är tänkt att dels handleda dig som arbetar med missbruk inom socialtjänsten och dels för övriga som behöver ha aktuell information och mer djupgående kunskap om tvångsvård för vuxna missbrukare, LVM.

Jag har arbetat aktivt med denna lagstiftning under 22 år, både som socialkonsulent på länsstyrelsen i Stockholms län och som handledare i tunga missbruksärenden.

Sidan vilar på fyra ben, LVM-lagstiftningen, socialstyrelsens allmänna råd (1997) mina egna kommentarer och registering av ärenden.

Mellan dessa fyra ben kan du på ett enkelt sätt orientera dig utifrån vad du behöver veta. Det kan vara i akuta situationer med ett eventuellt omedelbart omhändertagande (§13) eller att erhålla handledning under utredningstiden så att du följer processen på ett sättsäkert sätt både för din klient och verksamheten.

Välkommen att registrera dig!

Christian Wennberg