Senast publicerade bloggtexter:

(2019-04-08) Utbildning LVM för handläggare och chefer

Jag kan erbjuda er utbildning var helst ni finns. Jag har under de senaste åren haft utbildningar i ett 150-tal kommuner/stadsdelar runt om i landet. I utbildningen diskuterar vi egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, ger praktisk handledning i svåra bedömningar. Om ni är en liten kommun, slå ihop er i en utbildningsdag med grannkommunen/erna. Referenser ges från tidigare utbildningar runt om i landet. Boka nu! 0707-123236

(2008-11-20) Ett steg till

Det har gått ett år sedan vi lanserade tjänsten med handledning över nätet för LVM-hanteringen. Vi har fått många kunder och nu ger vi er tillgång till hemsidan helt gratis och kompletterar med en pärm för handledning i LVM.

(2007-10-03) VÄLKOMMEN

Efter ett långt utvecklingsarbete tillsammans med dataföretaget WakeNet är vår nya hemsida på nätet. Den är tänkt att dels handleda dig som arbetar med missbruk inom socialtjänsten och dels för övriga som behöver ha aktuell information och mer djupgående kunskap om tvångsvård för vuxna missbrukare, LVM.