LVM-Utbildningar

Vi erbjuder er utbildning i LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Under en heldag kommer vår socialkonsult, Christian Wennberg, att gå igenom hela lagstiftningens teori och praktik med betoning att stärka rättsäkerheten i handläggningen.

Följande tas upp:
Presentation och genomgång av de mest centrala paragraferna, utgångspunkter och principer för vård enligt LVM, rättsliga förutsättningar, fortgående missbruk, när är resurserna uttömda, hälso-, sociala- och våldsindikationerna. Praktisk hantering av ett LVM-ärende, handläggning och dokumentation, när öppnar/avslutar vi en § 7 LVM utredning, ansökan, omedelbara omhändertaganden, genomgång av processföringen i förvaltningsrätt/Kammarrätt, Göteborgsdomen, Gerhard Larssons utredningsuppdrag, grupparbeten och en avslutande diskussion.

Utbildningen erbjuds nu istället digitalt - läs mer här!


Kursutvärderingar

Resultat av utvärdering från våra utbildningar!