Senast publicerade nyheter:

(2018-11-20) Efter rapporteringen om Sanne: Öppnar för lagändring

En majoritet av partierna i riksdagen säger sig vara beredda att se över lagstiftningen när det gäller psykiatrisk vård och missbruk. Detta efter granskningen om 29-åriga Sanne som riskerar att dö på gatan – trots att både psykiatrin och socialtjänsten följer lagarna.

(2018-09-17) Färre vårdades för missbruk

Antalet personer som vårdas för missbruk minskade något i fjol, men skillnaderna är stora när man jämför olika delar av landet, enligt Socialstyrelsen. I Gävleborg var det fyra gånger så vanligt att missbrukare vårdades med tvång jämfört med i Stockholm.

(2018-08-24) Norsk minister försvarar gratis heroin

Det står sedan tidigare klart att den norska regeringen vill ge heroin till tunga missbrukare på försök. Förslaget kan bli verklighet tidigast 2020 och kommer då att omfatta uppemot 400 heroinmissbrukare. Heroinet ska köpas in från läkemedelsföretag.

(2018-06-13) Ungas syn på cannabis utmaning för vården

Ungdomar är de mest sårbara för cannabis verkningar. Men långt ifrån alla är mottagliga för den beroendebehandling som erbjuds, visar en ny undersökning.

(2018-06-13) Färre vårdades för missbruk

Antalet personer som vårdas för missbruk minskade något i fjol, men skillnaderna är stora när man jämför olika delar av landet, enligt Socialstyrelsen.I Gävleborg var det fyra gånger så vanligt att missbrukare vårdades med tvång jämfört med i Stockholm.

(2018-05-03) Allt färre dör av knark

Antalet missbrukare som dör av en överdos minskar. Om det verkligen är ett trendbrott från Sveriges historiskt höga nivåer av människor som dukar under till följd av sitt narkotikamissbruk återstår dock att se.

(2018-01-04) Fler behandlas för opioidmissbruk

Fler får läkemedelsassisterad behandling för opioidmissbruk. Antalet personer som får vård för sitt missbruk av opioider – som till exempel heroin, opium, tramadol och kodein – i Sverige ökar, rapporterar Dagens Medicin.

(2017-12-14) Norge slutar straffa människor med drogproblem

Människor som har problem med droger ska inte längre straffas utan erbjudas hjälp. Det är en majoritet av partierna i stortinget överens om. Partierna Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti och liberala Venstre står bakom den historiska reformen.

(2017-12-06) Personer i riskzonen för en överdos av opioider – som heroin, buprenorfin och morfin – kan få motgif

Sedan den 17 maj finns en förifylld naloxonspruta som är godkänd för användning utanför hälso- och sjukvården och som är tillgänglig för den svenska marknaden. Dagens regelverk kräver att läkemedlet ordineras av en läkare till varje enskild patient, efter en individuell bedömning av nyttan och risken med behandlingen.

(2017-11-01) Nationellt nödläge i USA pga opiater

USA:s president Donald Trump utlyste på torsdagskvällen ett nationellt medicinskt nödläge när det gäller missbruk av opioider, som finns i bland annat vissa typer av smärtstillande medel. 175 amerikaner dör varje dag till följd av överdoser.

(2017-10-06) Livsfarlig nätdrog har skördat tre liv i Sverige

Nu har nätdrogen karfentanil – som är hundra gånger starkare – skördat de första liven i Sverige. Men mörkertalet kan vara stort eftersom substansen inte regelmässigt testas vid dödsfall.Den syntetiska opioiden karfentanil är många gånger mer potent än morfin. Innan den börjades missbrukas användes den bland annat för att söva elefanter.

(2017-09-29) Allt yngre tvångsvårdas för missbruk

Allt yngre tvångsvårdas på LVM-hem. Klienterna inom LVM-vården har ett allvarligt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller blandmissbruk.

(2017-09-03) Kvinnor inom tvångsvården allt yngre

Allt yngre kvinnor hamnar i så tungt missbruk att de måste tvångsvårdas. Av samtliga kvinnor som vårdas enligt LVM är nu hälften under 30 år. Att det ses som mer okej för kvinnor att dricka i dag, samtidigt som droger blivit lättare att få tag på, kan förklara utvecklingen.

(2017-09-03) Sprututbyte öppnar i Varberg

Varberg blir nästa ort där narkomaner kan få byta använda sprutor mot nya. Mottagningen för sprututbytet öppnas i dag.

(2017-08-14) Kraftig ökning av tramadolmissbruket

Missbruket av den narkotikaklassade medicinen tramadol ökar i storstäderna. I höstas hittades närmare 100 000 tabletter vid en husrannsakan i Stockholm, uppger Sveriges Radio Ekot.

(2017-06-27) Riksdagens beslut om spelberoende hyllas

Den som har problem med sitt spelande ska i fortsättningen få hjälp av kommunen eller landstinget att sluta. Spelberoende jämställs i lagen med andra missbruk som alkoholism eller drogberoende.

(2017-05-24) I Sverige har var tionde person missbrukat läkemedel enligt forskning från Lunds universitet.

– Om vi hade kunnat få en nationell läkemedelslista där vi förskrivare skulle kunna se vilka preparat en patient har skulle vi kunna förhindra det här i större utsträckning, säger Heidi Stenmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

(2017-04-27) ”Höga narkotikadödligheten kräver effektivare insatser”

Samhällets stöd vid missbruk och beroende är otillräckligt. Den höga narkotikarelaterade dödligheten är en effekt. Fler skadebegränsande insatser och bättre tillgång till kunskapsbaserad och samordnad vård krävs för att fler liv ska kunna räddas, skriver generaldirektörerna Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten och Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

(2017-04-05) Magnus Linton om svensk knarkpopulism: Synen på droger har förändrats

Allt fler länder går mot en narkotikapolitik som fokuserar mer på behandling och mindre på bestraffning. Magnus Linton läser en ny antologi som visar att synen på droger håller på att förändras.

(2017-02-26) Fler äldre dör av orsaker som kan kopplas till alkohol.

Fler äldre dör av orsaker som kan kopplas till alkohol. Främst har andelen kvinnor ökat. Antalet personer 65 år och äldre som får vård för diagnoser relaterade till alkohol ökar också, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

(2017-02-06) Nej till läkemedel mot överdoser

Naloxon skulle kunna rädda hundratals liv enligt förespråkare. Men Läkemedelsverket säger nej till att skriva ut läkemedlet. Det är inte förenligt med lagen att skriva ut läkemedlet Naloxon – som kan förhindra dödsfall vid överdoser – till missbrukare och anhöriga, anser Läkemedelsverket.

(2017-01-26) Nya tänder gav missbrukare arbete

Att ha ordentliga tänder kan betyda mer än man tror. För ett antal tidigare missbrukare i Danmark innebar det en väsentligt ökad chans att få jobb – en vinst både för dem och för samhället.

(2017-01-26) Många flyktingbarn tar tunga droger

Många ensamkommande flyktingbarn är fast i ett drogmissbruk. I Stockholm är det oftast afghanska ungdomar som missbrukar heroin. Till Maria ungdoms akutmottagning söker flera ensamkommande flyktingbarn varje vecka på grund av akuta drogproblem.

(2016-12-13) JO utreder ung kvinnas död i arrest

En ung kvinna hittades död i polisarresten. Nu kräver Justitieombudsmannen, JO, att Statens institutionsstyrelse, Sis, svarar på varför hon inte fick vård, skriver SVT Nyheter Skåne. Kvinnan hade när hon skrevs ut från ett lvm-hem fått indikationer på att hon kunde skrivas in på psykiatriakuten, men så skedde inte när hon sökte vård.

(2016-12-13) Wikström: Likställ spelmissbruk med annat missbruk

Regeringens mål är att personer som missbrukar spel om pengar ska få bättre förutsättningar att få vård och hjälp för att kunna ta sig ur sina problem. I dag har kommunerna inte något särskilt ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk. Det bör det bli ändring på, enligt det förslag som lämnas till riksdagen.