Publicerad: 2023-04-05

Utredare vill skrota LVM och samordna vården

Personer med både psykisk sjukdom och missbruksproblem bör vårdas för båda behoven samtidigt, föreslår regeringens utredare enligt en debattartikel i Dagens Nyheter.

Patienter med både psykisk sjukdom och missbruksproblem bollas mellan socialtjänst och psykiatri – i många fall utan att få hjälp. Anders Printz fick sommaren 2020 i uppdrag av regeringen att utreda frågan. Nu presenterar samsjuklighetsutredningen sitt slutbetänkande.

”Vi kan inte kräva att den som har ett beroende först ska sluta missbruka innan de kan få psykiatrisk vård”, skriver utredarna i DN.

Fem åtgärdsförslag presenteras och sammanfattningsvis efterlyses en samordnad organisation – vården för skadligt bruk eller beroende ska samordnas med vården för andra psykiatriska tillstånd.

Därtill föreslår man att behandling av skadligt bruk eller beroende ska vara en fråga för regionernas hälso- och sjukvård och på så sätt kan bollandet mellan region och kommun upphöra.

Vidare ska LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, upphöra och institutionsplacering ersättas med psykiatrisk vård och en personcentrerad vårdkedja, anser utredarna.

Utredarna föreslår att reformen genomförs stegvis under en femårsperiod.

Martina Holmberg/TT

Christian
Källa: Dagens Samhälle

Fler nyheter: