Publicerad: 2021-03-03

Norska regeringen vill avkriminalisera narkotikabruk

Norges regering vill reformera narkotikapolitiken så att innehav och mindre användning av droger avkriminaliseras. Syftet med reformen är att flytta fokus från straff till vård för missbrukare. Men oppositionen kallar förslaget för ”ett presentpaket till gängen”.

Enligt den så kallade ”rusreformen” ska köp, innehav och eget bruk av mindre mängder narkotika inte längre vara straffbart.

Syftet med reformen är att minimera stigmat för narkotikamissbrukare att söka hjälp och erbjuda vård till den som vill ha det, inspirerad av den narkotikapolitik som bedrivits i Portugal sedan 2001.

– Tio år av rådande narkotikapolitik har lärt oss att straff inte fungerar, utan tvärtom kan göra saker och ting värre, säger Guri Melby på en presskonferens.

– Nollvisionen om ett narkotikafritt Norge ska ersättas av ett mer humant mål. Mänskliga rättigheter ska ligga till grund för all narkotikapolitik, fortsätter hon.

Simón Bustamante
Källa: DN