Publicerad: 2020-09-07

126 unga dog i överdoser 2019

Narkotikadödligheten i Sverige har ökat kraftigt sedan början av 90-talet. Enligt forskare beror det främst på att användningen av opioider ökar. En positiv trend syns dock bland dem mellan 15 och 30 år, där dödsfallen nu sjunker efter en topp för några år sen. Men fortfarande dör över 100 unga av överdoser varje år.


SVT har tittat närmare på hur många unga som dör av narkotika. I gruppen 15-29 år, precis som för drogberoende generellt, har dödligheten gått upp väsentligt sedan början av 90-talet.

– I början på 90-talet var det ett par hundra fall om året. I dag ligger det på omkring 900 fall om året. Av de här 900 dödsfallen är det kanske 15 procent som sker i den yngre kategorin, säger Björn Johnson som är professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Mer opioider och fler blandar
Opioider finns med i majoriteten av de överdoser som sker. Substansgruppen med morfinliknande inverkan finns både i form av gatudroger som heroin och i läkemedel som tramadol och metadon.

– Vi har haft en långsiktig trend av ökande opioidmissbruk, man använder heroin och andra opioder, däribland opioida läkemedel, säger Björn Johnson.

Och kombinationen opioider och ångestdämpande benzodiazepiner är en särskilt vanlig anledning till död.

– Man blandar i större utsträckning opioider med andra, dämpande substanser, vilket är en väldigt farlig kombination, säger Björn Johnson.


1 min
En av Sveriges vanligaste överdoser – detta händer i kroppen Foto: Storyblocks
Tramadol vanligt bland unga
SVT har varit i kontakt med samtliga 95 lokalpolisområden runt om i landet. Nästan hälften av dem uppger att opioiden tramadol är en av de droger som ökat mest i omlopp de senaste fem åren.

– Även om tramadol är en svagare opioid så är det något som blivit väldigt vanligt bland unga i dag. Om fler unga börjar använda tramadol kan det vara en väg in i tyngre opioidanvändning, säger Torkel Richert, som är docent i socialt arbete, också han vid Malmö universitet.

Torkel Richert varnar för att dödstalen därför kan komma att öka igen. Det skulle i så fall riskera att vända den svagt positiva trend som synts just i gruppen unga de senaste åren. Det finns en samstämmig bild av att nedgången i dödstal beror på att den mycket starka opioiden fentanyl i stort sett försvunnit från marknaden, efter ett par uppmärksammade domar mot försäljare.

– Fentanyldödsfallen var speciella för de inträffade ofta i den yngre åldersgruppen bland personer som kanske inte hade så omfattande missbruksproblem, säger Björn Johnson.

DÖDA I ÖVERDOSER 1997 – 2019 I ÅLDRARNA 15-29
Dölj
1997 – 23
1998 – 34
1999 – 43
2000 – 65
2001 – 81
2002 – 70
2003 – 70
2004 – 81
2005 – 80
2006 – 61
2007 – 91
2008 – 107
2009 – 108
2010 – 114
2011 – 139
2012 – 126
2013 – 142
2014 – 186
2015 – 189
2016 – 183
2017 – 171
2018 – 147
2019 – 126
Siffrorna är hämtade ur Socialstyrelsens dödsorsaksregister och visar följande tre kategorier:

Oavsiktlig förgiftning, andra narkotiska medel mm.
Oavsiktlig förgiftning, andra/ospec. droger/läkemedel m.m.
Skadehändelser med oklar avsikt, läkemedels- och narkotikaförgiftningar.
Siffrorna är inte helt jämförbara över tid. Det beror på att metoderna för att mäta narkotika i blodet hos avlidna blivit betydligt bättre över tid, och att fler dödsfall analyseras än tidigare. Men trenden är ändå tydlig, dödligheten till följd av narkotika har ökat kraftigt.

SVT
Källa: SVT