Publicerad: 2020-08-03

Fler narkomaner dör av drogöverdoser

Den drogrelaterade dödligheten bland narkomaner i Sverige fortsätter att öka. På ungefär 30 år har dödsfallen gått från 1,53 till 6,46 per hundratusen invånare.


Publicerad 2020-07-06
Rättsmedicinalverket.
Det är en stadigt uppåtgående kurva, säger toxikologen Anna Jönsson på Rättsmedicinalverket.

Under 30 års tid har en nordisk forskargrupp, där Rättsmedicinalverket medverkat, analyserat narkotikadödligheten bland narkomaner. Flera rapporter har lämnats och nu är den senaste, som berör situationen i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island under 2017, klar.

Det visar sig att Sverige sticker ut, på ett negativt sätt. Tillsammans med Island har vi flest antal drogrelaterade dödsfall bland narkomaner per capita, och står också för den största ökningen sedan förra mätningen 2012. Då var dödsfallen 4,17 per 100 000 invånare.

De nordiska ländernas narkotika­dödlighet ser också ut att ligga högt jämfört med resten av Europa. Samtidigt kan det vara svårt att jämföra länder då kvaliteten på rapporteringen kan skilja sig åt.

– Vi gör lite fler obduktioner i Sverige och har ett nationellt laboratorium där alla analyser av blod och urin genomförs, säger Anna Jönsson.

Rapporten visar att opioider är den vanligaste typen av substanser vid dödsfallen i Norden. I Sverige handlar det oftast om heroin/morfin, metadon och burprenofin – samtliga är smärtstillande och beroendeframkallande medel.

– Man dör av att andningen slutar fungera. Det andra problemet med de här substanserna är att det finns en toleransökning. Man tål högre och högre doser, men tar man ett uppehåll sänks tolerans­nivån. Men så tror man att man tål samma dos som tidigare, som leder till överdos.

När mätningen gjordes 2017 hade Sverige stora problem med så kallade fentanylanaloger, vilka orsakade ett stort antal dödsfall. Det har liknats vid en epidemi, av myndigheterna. Det har såklart påverkat statistiken i den aktuella rapporten. Hur narkotikadödligheten sett ut åren därefter är svårt att säga, då samma typ av mätningar som gjorts i rapporten inte finns tillgängliga.

– Men vi vet att heroindödsfallen ligger kvar på samma nivå i dag som då, de är ganska konstanta. Fentanylanalogerna har däremot i princip försvunnit, säger Anna Jönsson.

TT

Fakta. Dödstalen i Norden

Danmark: 4,29

Norge: 5,70

Finland: 5,84

Sverige: 6,46

Island: 6,58

Dödstalen avser narkotika­relaterade dödsfall bland narkomaner per 100 000 invånare 2017.

Källa: Rättsmedicinalverket

DN, TT, Rättsmedicinalverket
Källa: