Publicerad: 2019-11-17

Ökat missbruk av marijuana i USA

Efter att marijuana tillåtits i flera delstater i USA har användningen av drogen i rekreationssyfte ökat, vilket oroar forskarna.Publicerad 2019-11-14 i SvD
Användningen av marijuana i USA har ökat i flera åldersgrupper sedan flera delstater legaliserat bruk av drogen i rekreationssyfte.

Det konstaterar forskare vid bland annat New York University School of Medicine. Forskarna utgick från en hälsostudie med drygt 500 000 deltagare och kunde då se att de som rapporterade användning av marijuana det senaste året i gruppen 12–17-åringar har ökat från 2,18 till 2,72 procent. I gruppen 26 år eller äldre har användningen ökat från 2,13 till 2,62 procent, medan inga förändringar sågs i gruppen 18–25-åringar.

Även bland dem som tidigare hade rapporterat missbruk, det vill säga problem till följd av användandet ("cannabis use disorder") ökade användningen från 0,9 till 1,23 procent.

I artikeln, som publiceras i Jama Psychiatry, uttrycker forskarna en oro för det hot mot folkhälsan som marijuana utgör.

I USA är användningen av marijuana för medicinskt bruk tillåten i 33 delstater, medan drogen är tillåten i elva delstater samt i huvudstadsområdet Washington DC för rekreationsbruk.

SvD
Källa: SvD