Publicerad: 2019-11-17

”Ta dödsfallen bland narkomaner på allvar”

Ta fram en nationell strategi för att minska den narkotikarelaterade dödligheten och öka forskningen kring hur narkotikamissbruk kan förebyggas, skriver tre S-politiker.


”Ta dödsfallen bland narkomaner på allvar”DEBATT | NARKOTIKAPOLITIK
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Den narkotikarelaterade dödligheten ökar i Sverige. Totalt skedde 626 dödsfall 2017, vilket placerar Sverige på en föga hedrande andra plats i EU. Endast Estland har högre narkotikarelaterad dödlighet.

Det är oroväckande och ett stort misslyckande för vårt land.

Det är i högsta grad förvånande att det tala så lite om det mänskliga lidande och de tragedier som följer av detta. Det är som om vi gemensamt, i tyst samförstånd, har bestämt oss för att missbrukares liv är mindre värda än andra.

Diskussionen om svensk narkotikapolitik är ofta inflammerad. Vår avsikt är inte att ge oss in i en diskussion om huruvida Sveriges restriktiva linje är riktig eller inte. Vi menar att man måste ta den höga dödligheten på allvar.

Det är fullt möjligt att göra två saker samtidigt; bekämpa narkotikan och de kriminella nätverk som exploaterar människor och samtidigt minska den narkotikarelaterade dödligheten. Människor som är sjuka har rätt till vård, även om de brukar narkotika.

När vi möter narkotikamissbrukare som berättar om hur deras tillvaro ser ut så möter vi förtvivlade människor i samhällets absoluta utkant. De berättar om hur nästintill omöjligt det är att få hjälp ut ur sitt missbruk. På många håll är väntetiderna för den som söker hjälp för att ta sig ut ur missbruket mer än årslånga. Berättelserna om socialtjänstens och sjukvårdens oförmåga att samverka och samarbeta kring missbruksvården är otaliga. Många behandlingshem saknar dessutom utbildad personal och har mycket låga ambitionsnivåer vad gäller vårdinnehållet.

Narkotikarelaterad dödlighet är ett stort samhällsproblem. Samtidigt är forskningen och kunskapsutvecklingen ofullständig på området. Inte minst blir det uppenbart när man jämför med det vi vet om alkoholmissbruket.

Restriktivitet eller legalisering – den debatten lär fortsätta under många år framöver. Vi skulle dock vilja se några åtgärder redan nu i syfte att minska dödligheten.

Ta bort det delade ansvaret för missbruksvården. Låt sjukvården ta det hela och fulla ansvaret för missbruksvården.
Inför en vårdgaranti för missbruksvård. Den som vill ha hjälp ut ur missbruket ska inte behöva vänta i månader, för inte säga år, på att erbjudas hjälp.
Erbjud fler narkotikamissbrukare Laro-behandlingar (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende), under kontrollerade former.
Ta fram en nationell strategi för att minska den narkotikarelaterade dödligheten och öka forskningen kring hur narkotikamissbruk kan förebyggas.
Dag Larsson (S)​
riksdagsledamot
Sultan Kayhan (S) ​
riksdagsledamot
Kadir Kasirga (S)
riksdagsledamotDag Larsson (S)​ riksdagsledamot Sultan Kayhan (S) ​ riksdagsledamot Kadir Kasirga (S) r
Källa: SVD