Här hittar du all informa- tion du behöver för dina frågor och funderingar om LVM.

Sammanställning av LVM-hanteringen i teori och praktik.

Vår LVM-konsult med 30 års erfarenhet av lagen svarar på dina frågor.

Utbildning, Handledning, Ombud i FR & KR, Utred- ningar, Fokusgrupper, Ut- värderingar mm.

Livsfarlig nätdrog har skördat tre liv i Sverige

(2017-10-06) Nu har nätdrogen karfentanil – som är hundra gånger starkare – skördat de första liven i Sverige. Men mörkertalet kan vara stort eftersom substansen inte regelmässigt testas vid dödsfall.Den syntetiska opioiden karfentanil är många gånger mer potent än morfin. Innan den börjades missbrukas användes den bland annat för att söva elefanter. Läs mer

Allt yngre tvångsvårdas för missbruk

(2017-09-29) Allt yngre tvångsvårdas på LVM-hem. Klienterna inom LVM-vården har ett allvarligt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller blandmissbruk. Läs mer

Kvinnor inom tvångsvården allt yngre

(2017-09-03) Allt yngre kvinnor hamnar i så tungt missbruk att de måste tvångsvårdas. Av samtliga kvinnor som vårdas enligt LVM är nu hälften under 30 år. Att det ses som mer okej för kvinnor att dricka i dag, samtidigt som droger blivit lättare att få tag på, kan förklara utvecklingen. Läs mer

Utbildning LVM för handläggare och chefer

Jag kan erbjuda er utbildning var helst ni finns. Jag har under de senaste åren haft utbildningar i ett 100-tal kommuner/stadsdelar runt om i landet. I utbildningen diskuterar vi egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, ger praktisk handledning i svåra bedömningar. Om ni är en liten kommun, slå ihop er i en utbildningsdag med grannkommunen/erna. Referenser ges från tidigare utbildningar runt om i landet. Boka nu! 0707-123236 Läs mer