Här hittar du all informa- tion du behöver för dina frågor och funderingar om LVM.

Sammanställning av LVM-hanteringen i teori och praktik.

Vår LVM-konsult med 30 års erfarenhet av lagen svarar på dina frågor.

Utbildning, Handledning, Ombud i FR & KR, Utred- ningar, Fokusgrupper, Ut- värderingar mm.

Kraftig ökning av tramadolmissbruket

(2017-08-14) Missbruket av den narkotikaklassade medicinen tramadol ökar i storstäderna. I höstas hittades närmare 100 000 tabletter vid en husrannsakan i Stockholm, uppger Sveriges Radio Ekot. Läs mer

Riksdagens beslut om spelberoende hyllas

(2017-06-27) Den som har problem med sitt spelande ska i fortsättningen få hjälp av kommunen eller landstinget att sluta. Spelberoende jämställs i lagen med andra missbruk som alkoholism eller drogberoende. Läs mer

I Sverige har var tionde person missbrukat läkemedel enligt forskning från Lunds universitet.

(2017-05-24) – Om vi hade kunnat få en nationell läkemedelslista där vi förskrivare skulle kunna se vilka preparat en patient har skulle vi kunna förhindra det här i större utsträckning, säger Heidi Stenmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund. Läs mer

Utbildning LVM för handläggare och chefer

Jag kan erbjuda er utbildning var helst ni finns. Jag har under de senaste åren haft utbildningar i ett 100-tal kommuner/stadsdelar runt om i landet. I utbildningen diskuterar vi egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, ger praktisk handledning i svåra bedömningar. Om ni är en liten kommun, slå ihop er i en utbildningsdag med grannkommunen/erna. Referenser ges från tidigare utbildningar runt om i landet. Boka nu! 0707-123236 Läs mer