Här hittar du all informa- tion du behöver för dina frågor och funderingar om LVM.

Sammanställning av LVM-hanteringen i teori och praktik.

Vår LVM-konsult med 30 års erfarenhet av lagen svarar på dina frågor.

Utbildning, Handledning, Ombud i FR & KR, Utred- ningar, Fokusgrupper, Ut- värderingar mm.

Fler behandlas för opioidmissbruk

(2018-01-04) Fler får läkemedelsassisterad behandling för opioidmissbruk. Antalet personer som får vård för sitt missbruk av opioider – som till exempel heroin, opium, tramadol och kodein – i Sverige ökar, rapporterar Dagens Medicin. Läs mer

Norge slutar straffa människor med drogproblem

(2017-12-14) Människor som har problem med droger ska inte längre straffas utan erbjudas hjälp. Det är en majoritet av partierna i stortinget överens om. Partierna Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti och liberala Venstre står bakom den historiska reformen. Läs mer

Personer i riskzonen för en överdos av opioider – som heroin, buprenorfin och morfin – kan få motgif

(2017-12-06) Sedan den 17 maj finns en förifylld naloxonspruta som är godkänd för användning utanför hälso- och sjukvården och som är tillgänglig för den svenska marknaden. Dagens regelverk kräver att läkemedlet ordineras av en läkare till varje enskild patient, efter en individuell bedömning av nyttan och risken med behandlingen. Läs mer

JO-beslut

(2018-01-12) Kommer snart

(2018-01-12) Kommer snart

(2018-01-12) Kommer snart

(2017-01-12) Kommer snart

()

()

Utbildning LVM för handläggare och chefer

Jag kan erbjuda er utbildning var helst ni finns. Jag har under de senaste åren haft utbildningar i ett 100-tal kommuner/stadsdelar runt om i landet. I utbildningen diskuterar vi egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, ger praktisk handledning i svåra bedömningar. Om ni är en liten kommun, slå ihop er i en utbildningsdag med grannkommunen/erna. Referenser ges från tidigare utbildningar runt om i landet. Boka nu! 0707-123236 Läs mer