Här hittar du all informa- tion du behöver för dina frågor och funderingar om LVM.

Sammanställning av LVM-hanteringen i teori och praktik.

Vår LVM-konsult med 30 års erfarenhet av lagen svarar på dina frågor.

Utbildning, Handledning, Ombud i FR & KR, Utred- ningar, Fokusgrupper, Ut- värderingar mm.

Målet: Färre ska dö av droger i Sverige

(2016-09-21) Sverige har näst högst andel narkotikarelaterade dödsfall i hela EU. Nu vill regeringen ta fram åtgärder för att hjälpa människor i riskzonen och minska dödsfallen. Läs mer

Heroin på recept till svårt beroende införs i Kanada

(2016-09-21) Kanadensiska hälsomyndigheten Health Canada har fått grönt ljus av landets federala regering att tillåta förskrivning av heroin till personer med djupt beroende av opiater. Med det narkotiska preparatet tillgängligt på recept hoppas man kunna hejda senaste tidens ökande antal dödsfall bland narkomaner efter överdoser. Läs mer

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården? Rapport från MYVA

(2016-08-19) Sammanfattning: Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel har stora negativa effekter för många personer i Sverige. För att kunna kvalitetssäkra och utveckla samhällets insatser för dem är det viktigt med en ändamålsenlig och systematisk uppföljning av missbruks- och beroendevården. Dagens uppföljning fokuserar främst på strukturer och processer snarare än på de resultat som vården och omsorgen ska leda till. Den tenderar också att utgå från enskilda verksamheters ansvarsområden snarare än från personens samlade livssituation. Läs mer

Utbildning LVM för handläggare och chefer

Jag kan erbjuda er utbildning var helst ni finns. Jag har under de senaste åren haft utbildningar i ett 70-tal kommuner/stadsdelar runt om i landet. I utbildningen diskuterar vi egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, ger praktisk handledning i svåra bedömningar. Om ni är en liten kommun, slå ihop er i en utbildningsdag med grannkommunen/erna. Referenser ges från tidigare utbildningar runt om i landet. Boka nu! 0707-123236 Läs mer