Här hittar du all informa- tion du behöver för dina frågor och funderingar om LVM.

Sammanställning av LVM-hanteringen i teori och praktik.

Vår LVM-konsult med 30 års erfarenhet av lagen svarar på dina frågor.

Utbildning, Handledning, Ombud i FR & KR, Utred- ningar, Fokusgrupper, Ut- värderingar mm.

Missbrukare och psykiskt sjuka slussas runt – nu vill regeringen ändra tvångsvården

(2021-11-03) Den som både har missbruksproblem och psykiska problem riskerar med dagens lagstiftning att falla mellan stolarna. Nu vill regeringen utreda en gemensam lagstiftning. Läs mer

Dödliga överdoser av kokain allt vanligare när missbruket sprider sig på växande drogmarknad

(2021-03-07) Antalet dödliga överdoser orsakade av kokain har ökat kraftigt de senaste åren, visar siffror från Rättsmedicinalverket, RMV. Enligt polisens underrättelseenhet har marknaden för kokain vuxit i Sverige. Mellan 2019 och 2020 femdubblade Tullverket mängden beslagtaget kokain. – Bruket av kokain ökar och vi kommer få se fler dödliga olyckor, säger Robert Kronstrand, professor i forensisk toxikologi vid RMV. Läs mer

Norska regeringen vill avkriminalisera narkotikabruk

(2021-03-03) Norges regering vill reformera narkotikapolitiken så att innehav och mindre användning av droger avkriminaliseras. Syftet med reformen är att flytta fokus från straff till vård för missbrukare. Men oppositionen kallar förslaget för ”ett presentpaket till gängen”. Läs mer

Frågor & Svar

Här kommer snart något nytt

Nu kommer snart nytt innehåll på socialjuridik.se !