Här hittar du all informa- tion du behöver för dina frågor och funderingar om LVM.

Sammanställning av LVM-hanteringen i teori och praktik.

Vår LVM-konsult med 30 års erfarenhet av lagen svarar på dina frågor.

Utbildning, Handledning, Ombud i FR & KR, Utred- ningar, Fokusgrupper, Ut- värderingar mm.

I Sverige har var tionde person missbrukat läkemedel enligt forskning från Lunds universitet.

(2017-05-24) – Om vi hade kunnat få en nationell läkemedelslista där vi förskrivare skulle kunna se vilka preparat en patient har skulle vi kunna förhindra det här i större utsträckning, säger Heidi Stenmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund. Läs mer

”Höga narkotikadödligheten kräver effektivare insatser”

(2017-04-27) Samhällets stöd vid missbruk och beroende är otillräckligt. Den höga narkotikarelaterade dödligheten är en effekt. Fler skadebegränsande insatser och bättre tillgång till kunskapsbaserad och samordnad vård krävs för att fler liv ska kunna räddas, skriver generaldirektörerna Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten och Olivia Wigzell, Socialstyrelsen. Läs mer

Magnus Linton om svensk knarkpopulism: Synen på droger har förändrats

(2017-04-05) Allt fler länder går mot en narkotikapolitik som fokuserar mer på behandling och mindre på bestraffning. Magnus Linton läser en ny antologi som visar att synen på droger håller på att förändras. Läs mer

Utbildning LVM för handläggare och chefer

Jag kan erbjuda er utbildning var helst ni finns. Jag har under de senaste åren haft utbildningar i ett 100-tal kommuner/stadsdelar runt om i landet. I utbildningen diskuterar vi egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, ger praktisk handledning i svåra bedömningar. Om ni är en liten kommun, slå ihop er i en utbildningsdag med grannkommunen/erna. Referenser ges från tidigare utbildningar runt om i landet. Boka nu! 0707-123236 Läs mer