Här hittar du all informa- tion du behöver för dina frågor och funderingar om LVM.

Sammanställning av LVM-hanteringen i teori och praktik.

Vår LVM-konsult med 30 års erfarenhet av lagen svarar på dina frågor.

Utbildning, Handledning, Ombud i FR & KR, Utred- ningar, Fokusgrupper, Ut- värderingar mm.

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården? Rapport från MYVA

(2016-08-19) Sammanfattning: Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel har stora negativa effekter för många personer i Sverige. För att kunna kvalitetssäkra och utveckla samhällets insatser för dem är det viktigt med en ändamålsenlig och systematisk uppföljning av missbruks- och beroendevården. Dagens uppföljning fokuserar främst på strukturer och processer snarare än på de resultat som vården och omsorgen ska leda till. Den tenderar också att utgå från enskilda verksamheters ansvarsområden snarare än från personens samlade livssituation. Läs mer

narkomaner tar sin fix under trygga former

(2016-08-17) I Köpenhamn har en ny kommunal anläggning med fixrum för narkotikamissbrukare öppnats. Genom att klienterna intar sina droger under kontrollerade former hoppas man få ned dödligheten i gruppen. Men det här väcker också kritik. Läs mer

Utbrett missbruk av läkemedel

(2016-08-16) Över tolv procent av svenskarna har missbrukat receptbelagda mediciner, visar en färsk europeisk studie. Det är ungefär lika mycket som i andra europeiska länder men betydligt lägre andel än i USA. Bryts inte trenden kan vi dock snart vara där. Läs mer

Utbildning LVM för handläggare och chefer

Jag kan erbjuda er utbildning var helst ni finns. Jag har under de senaste åren haft utbildningar i ett 70-tal kommuner/stadsdelar runt om i landet. I utbildningen diskuterar vi egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, ger praktisk handledning i svåra bedömningar. Om ni är en liten kommun, slå ihop er i en utbildningsdag med grannkommunen/erna. Referenser ges från tidigare utbildningar runt om i landet. Boka nu! 0707-123236 Läs mer