Publicerad: 2018-06-13

Färre vårdades för missbruk

Antalet personer som vårdas för missbruk minskade något i fjol, men skillnaderna är stora när man jämför olika delar av landet, enligt Socialstyrelsen.I Gävleborg var det fyra gånger så vanligt att missbrukare vårdades med tvång jämfört med i Stockholm.


Även Västmanland och Jämtland sticker ut med betydligt fler tvångsvårdade. Orsakerna är flera; missbrukssituationen kan se olika ut, men det kan också handla om hur vården organiseras och vilka lokala rutiner som finns, enligt Socialstyrelsen.


TT

TT / DN
Källa: TT