Kursutvärdering  Haninge  

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik

20 deltagare har svarat på enkäten.

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

ja, över förväntan  14 st.       Ja   6 st.     delvis    0 st.    nej   0 st.

 

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

Innehåll                  1        2        3                  4= 9 st         5 = 11 st.

Framförande         1        2        3=1 st        4= 8 st.         5 = 11 st

 

 

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Uppdatering av lagstiftningen,  Bra med grupparbete och resonemang,  Genomgång av lagen på ett konkret sätt tillsammans med diskussion om verkliga fall,  Mer om en påminnelse och uppgradering samt bekräftelse att jag förstår lagstiftningen och kan tillämpa den, Diskussion med förtydliganden av föreläsaren, Diskussion om ärenden och tillämpningen av LVM, Falldiskussionerna, Grupparbetena, Diskussionerna, Fallbeskrivningar med diskussion, Fallövningarna, En helhetsbild av lagstiftningen kring LVM vilket känns viktigt, Information om grunderna till lagstiftningen och att det var kopplat tillriktiga ärenden, Lagstiftningen, Mycket av allt, Genomgången av lagen, Genomgången av fiktiva fall, Helheten.

 

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

En liten stund med frågor/övriga frågor mot slutet av dagen.

 

·         Övriga synpunkter

Lätt att lyssna på, konkret och tydlig, Blev lite för avancerat för mig som inte arbetar med detta, Mindre tid för grupparbeten,  För mycket historik och Gerhards utredning, intressant men fel forum, Givande utbildning, TACK,  Bra med grupparbeten och behaglig föreläsare.