Kursutvärdering  Staffanstorp

(används som underlag för att förbättra kursen)   18 st deltagare och 18 svar.

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

ja  12 st.     ja, över förväntan  5 st.    delvis   1 st.       nej  0

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

Innehåll                  1 = 0       2 = 0      3 = 1 st.      4 = 9 st.      5 = 8 st

Framförande         1=  0       2 = 0      3 = 0      4 = 10 st.       5 =  8 st.

 

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Bra helhet, inget som jag kan precisera som gav mer, bra avvägt.  De fiktiva arbetsuppgifterna, med tanke på uppfräschning av paragraferna samt förklaringar. Gruppövningarna samt diskussionen efteråt kring dessa fall. Fakta i kombination med case.  Fallbeskrivningarna och diskussionerna.  Kunskap om paragraferna och fallbeskrivningarna. Falldiskussionerna. Praktiska övningar. Förtydligande av lagens tillämpning och genom exempel.  Genomgången av lagen, har inte arbete med LVM.  Fallbeskrivningarna och diskussionen efteråt. Bra att blanda teori med fallbeskrivningar. Ärendediskussionerna. De fiktiva ärendena och genomgången av dessa. Ärendediskussionerna.  Diskussionerna och om specialindikationerna. Teori med blandning av praktisk tillämpning.

 

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Hade velat ha mer av exempel, gränsbedömningar. Allas ansvar.  Har haft en del funderingar kring läkemedelsbehandling och hur det blir i framtiden utifrån missbruksutredningen.

 

·         Övriga synpunkter

Tack !  Mycket bra dag.  Skulle vara bra om du kunde utbilda i SoL och LVU också. Väldigt bra dag.  Mycket kompetent utbildare. Processföringen gick snabbt. Mycket bra, hade bara behövt lite mer tid. Lärorikt !

 

Tack för din medverkan