Kursutvärdering  Alvesta

(används som underlag för att förbättra kursen)                             3 st svar.

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja (2 st.)   [   ]  ja, över förväntan  (1 st.) [   ]   delvis       [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

Innehåll                  1       2       3       4 ( 3 st)       5

Framförande         1       2       3       4 ( 2 st)       5  ( 1 st.)

 

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Att vi fick diskutera oss fram och sedan gemensamt komma fram till en lösning. Att ha någon att diskutera med och få input från olika håll. Det var också nyttigt, om än inte trevligt, att få en idé om att jag har en del förbättringsområden att arbeta med. Vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna ansöka och få bifall på ett LVM.

 

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Nej x 3 st.

 

·         Övriga synpunkter

Jag tycker föreläsningsinslagen framfördes på ett inspirerande sätt och det kändes som om du var intresserat av ditt ämne. Jag personligen, som handläggare, känner behov av att gå igenom några ärenden som jag arbetat med för att se vad jag gör bra och vad jag kan förbättra.  Du var lätt att lyssna på och framförde föreläsningen så den blev mycket intressant. Man fick lust att lära sig mer. Lite för kort tid.

 

 

Tack för din medverkan