Kursutvärdering   Gislaved

 (används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 14 utvärderingar

Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

 

[   ]   ja  7 st   [   ]  ja över förväntan  7 st   [   ]   delvis       [   ]   nej

Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                           1       2       3      4  (5 st)    5  (9 st)

      Framförande                1       2       3      4  ( 4 st)   5  ( 10 st)

Vad i utbildningen gav dig mest ?

Allt. Dina erfarenheter från fältet. Hur förvaltningsrätten ”tänker”. Förhållandet   11§1 och §7. Allting. Att man blir mer kunnig i lagen och får en uppfrächning. Bra med konkreta ärenden som diskuterades eftersom kursens innehåll blir lättare att förstå. Fallbeskrivningarna. Intressant med gruppdiskussionerna samt diskussion i hela gruppen kring dilemman. Kriterier för LVM. Vad betyder egentligen kriterierna, tänkesätt, exempel på fallför diskussion. Genomgång av handläggningen och speciellt  § 4 kriterierna. Diskussionerna och fallbeskrivningar. Samtal kring riktiga ärenden. Gruppdiskussionerna för de gav olika perspektiv. Tolkningar/förklaringar på LVM lagen. Diskussion om fallen.

Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Skulle varit roligt att hunnit med att diskutera de ärenden som många hade med.

Övriga synpunkter

Möjligtvis att låta alla synpunkter komma fram från grupperna innan det blev en diskussion. Tack för en givande dag. Utskick av material i förväg så att vi hade varit mer förberedda. Mycket bra och behövd utbildning i ett väldigt viktigt och betydande ämne.  Tack! Kanonbra, Tack!  Mycket bra och trevligt. Bra! Intressant och bra i sin helhet. Tack för en intressant dag!