Kursutvärdering  Köping mfl

(används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik. Sammanställning av 7 utvärderingar

Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja  4 st   [   ]  ja över förväntan  3 st   [   ]   delvis       [   ]   nej

Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3      4  (2 st)    5  (5 st)

      Framförande         1       2       3      4  ( 2 st)   5  ( 5 st)

Vad i utbildningen gav dig mest ?

Blandning mellan teori och praktik, Genomgången av vad som krävs för att öppna en §7 utredning, Genomgången av lagen, grundligt. Bra förklaringar. Tydliggörande av 4 § LVM. De fiktiva ärendena var nyttiga. Dagen som helhet var givande, genomgången av lagstiftningen och grupparbeten. När § 7 ska inledas och hur socialsekreteraren ska tänka och lägga upp utredningen+ § 13 och vikten av § 4 LVM. Genomgången av nuvarande LVM-lagstiftning+övningar och information om vad som komma skall avseende vården.

Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Jag trodde det skulle vara en mer praktisk genomgång av hur man ska göra ett LVM. Som alltid väcks en rad nya frågor och funderingar men innehållet var det utlovade.

Övriga synpunkter

Bra att vi fick komma in med frågor, tiden gick för fort. Fler borde få möjlighet att delta i LVM-utbildningen, särskilt arbetsledare och chefer. Bra och nyttig kurs som man skulle behöva gå på regelbundet. Även chefer borde ha tagit del av detta.