Kursutvärdering     Österåker

(används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 7 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   4 st.    [   ]  ja över förväntan  3 st.     [   ]   delvis       [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3      4      5 ( 7st.)                                                          

      Framförande         1       2       3      4     5 ( 7 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Att diskutera två fall i grupp. Praktisk hantering av ett LVM-ärende. Grupparbete+ diskussion kring fallen. Resonemangen, jättebra med fallbeskrivningar. Diskussionen , fallen. LVM-presentationen och ärenden som togs upp. Öppna diskussioner är alltid värdefulla.

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

--------

·         Övriga synpunkter:

Mycket bra och intressant. Väldigt pedagogiskt, ger anledning till eftertanke. Jag ska se över mina journalanteckningar och rutiner.

Tack för din medverkan