Kursutvärdering              Östhammar

(används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 7 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   5 st.    [   ]  ja över förväntan  2 st.     [   ]   delvis       [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3     4  (1 st.)    5 ( 6st.)                                                

      Framförande         1       2       3      4  (1 st.)    5 ( 6 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Lagstiftningen-förklaring, innebörd. Samt ett nytt sätt att se på allt- bredare tidsperspektiv och skriva sammanfattning. Traggla 4 § LVM + läsa och diskutera exempel. Resonemang kring de ärenden som togs upp kontra lagstiftningen. Redovisning av LVM samt gruppuppgifterna+ det skriftliga materialet. Juridiken och diskussionerna. Att få en djupare inblick i missbruksarbete/LVM-vård. Att diskussionen är viktig och att det i utredningsarbetet finns en klar riktning. De fiktiva ärendena, kriterierna och diskussionerna.

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Etikdiskussion.

·         Övriga synpunkter

Inspirerande och tänkvärt. Mycket bra! Tack så hemskt mycket. För mig som inte aktivt arbetar med missbruksvård var det en mycket bra dag då jag fått mer kunskap om det viktiga arbete och de svårigheter mina arbetskamrater ställs inför. Mycket nöjd med dagen. Stort tack!

Tack för din medverkan