Kursutvärdering              Torshälla

(används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 8 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   6 st.    [   ]  ja över förväntan  2 st.     [   ]   delvis       [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3     4  (1 st.)    5 ( 7st.)                                                

      Framförande         1       2       3      4  (1 st.)    5 ( 7 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Allt var viktigt. Information om när man ska inleda LVM-utredning.  Mer kunskap om LVM. Genomgång av lagtexterna och hur man tillämpar dem. Diskussionen om § 6 och § 7 LVM. Allt var intressant. Förtydliganden-nya infallsvinklar av innebörden av LVM.

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Skulle önska att man hunnit gå in i de olika ärendena och diskuterat mer, blev för kort tid. På grund av den korta tiden, ja. Mer fördjupning och mer tid.Bra med ständig diskussion, inget ärende är det andra likt-därför bra med en halvdag till.

·         Övriga synpunkter

Behaglig föreläsare, med bra röst och kunnig. Tack för idag. Missbruk är så nytt för mig så all information var bra, bra att få material för att kunna gå tillbaka och läsa igen. Gärna en utbildning till. Saknar tid för mer diskussioner, mycket information på kort tid, mer tid med egna ärenden att diskutera. Skulle behöva mer tid, tack, det var intressant. Mycket bra, rekommenderas av mig!

Tack för din medverkan