Kursutvärdering               Hässleholm

(används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 14 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   9 st.    [   ]  ja över förväntan  3 st.     [   ]   delvis 2 st.      [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3 (3st )    4  (5 st.)    5 ( 6 st.)                                                           

      Framförande         1       2       3      4  (5 st.)    5 ( 9 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Helheten, att vi gick igenom grunderna och fram till konkreta fallbeskrivningar. Konkreta svar kring frågor kring handläggningen. Fördjupningen kring rekvisit, information om Gerhard Larssons utredning och praktiska exempel. Fallbeskrivningarna. Förklaring av de olika rekvisiten, diskussionerna och Göteborgsfallet. Bra med ärende att diskutera i grupp och konkreta exempel. Exempel på rättsfall samt diskussion. Att diskutera fallbeskrivningarna. Göteborgsdomen, LVM-lagen, de olika paragraferna och vad de innebär samt fallbeskrivningarna. Genomgången av lagstiftningen, (jobbar inte med LVM nu).

Slutdiskussionen. Genomgången av 4 § samt 7 § och diskussionen om Göteborgsfallet. Diskussionerna och de fiktiva fallen + Göteborgsfallet.

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Gränserna mellan LPT och LVM. Eventuellt vad som är relevant att titta efter när vi gör ställningstaganden för omedelbara omhändertaganden. Kanske lite mer tid på muntlig förhandling. Samsjuka, det är en grupp som ökar och fungerar inte på behandlingshem eller SiS. Psykiatrin kräver lång drogfrihet innan de får en tid för utredning.

·         Övriga synpunkter

Bra blandning med information och grupparbete, bra tempo.  Hade önskat lite fler konkreta exempel.  Mycket bra, tydligt, intressant och lärorikt. Tack så mycket! Lättbegripligt, överskådligt, bra kompendium. Tack för en bra utbildning. Hade önskat ytterligare fördjupning kring lagstiftning och bedömningar. Möjligen kunde några fler rättsfall tagits upp för att ha som åskådningsexempel.  Mycket positivt med öppen dialog- levande och lättbegripligt med exempel.

 

Tack för din medverkan