Kursutvärdering             Sundbyberg

(används som underlag för att förbättra kursen)                             ½ dag

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 5 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   3 st.    [   ]  ja över förväntan  2 st.     [   ]   delvis       [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3     4  (1 st.)    5 ( 4 st.)                                               

      Framförande         1       2       3      4  (1 st.)    5 ( 4 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

·         Nyheter, uppdatering av handläggningen. Hela utvecklingen av lagstiftningens gång över tid. Kunna ställa frågor, ta upp olika exempel från vår egen verksamhet. Uppfräschning,  Skaderekvisiten och helheten i utbildningen.

 

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Jag har nog många frågor men jag är helt nöjd ändå. Tiden måste ju räcka också. Nej, tillräckligt med tanke på att tiden inte var så lång. Skulle önskat mer tid att diskutera ärenden.

·         Övriga synpunkter

Intressanta diskussioner.  Bra men för kort om tid.

 

 

 

Tack för din medverkan