Kursutvärdering                Haninge

(används som underlag för att förbättra kursen)                             1/2 dag

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 8 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   6 st.    [   ]  ja över förväntan  2 st.     [   ]   delvis       [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3     4  (3 st.)    5 ( 5st.)                                                

      Framförande         1       2       3      4  (2 st.)    5 ( 6 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Information om nyheter, rättsfall och uppdatering. Information om vad som är på gång. Fallbeskrivningar och genomgång av kriterier, ny information och diskussioner. Genomgång av rekvisiten och aktuella ärenden.  Att titta på Jonnyfallet  och på eventuella framtida förändringar av lagen. Genomgång av rekvisit och praktisk tillämpning. Övningen mot slutet, dvs fallbeskrivningar med frågeställning och som vi diskuterade.

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Nej men vi återkommer nog till hösten för en heldag med övriga medarbetare. I mån av tid är det alltid intressant att diskutera ”gränsfall”, värderingar gällande sub kulturer, etc.  Eventuellt  ytterligare om de akuta-omedelbara  omhändertaganden.

·         Övriga synpunkter

Alla var väldigt nöjda. Bra genomgång överlag, Extraplus för det tryckta materialet, översikt mm. Kunde gärna varit en heldag med grupparbeten och för alla handläggare. Kör en omgång till nästa år för de som inte var med, Det är en bra kompetensutveckling i kärnverksamheten. Hade varit kul med fler fallbeskrivningar och mer tid till att diskutera olika ärenden av LVM karaktär.

Tack för din medverkan