Kursutvärdering              Borlänge

(används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 8 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   3 st.    [   ]  ja över förväntan  5 st.     [   ]   delvis       [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3     4  (2 st.)    5 ( 6 st.)                                               

      Framförande         1       2       3      4  (1 st.)    5 ( 7 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Praktisk hantering av ett LVM-ärende. Grupparbetet, Fallbeskrivningar, egna arbeten, utförliga beskrivningar av hur lagtexten tolkas och även praxis. Eftermiddagens fördjupning. Diskussioner i grupp. Genomgång och diskussion av domar och exempel, Stöd och kunskap i diskussionen med landstinget, ger oss möjlighet att få bättre underlag till utredningarna.  Genomgång av indikationer. Förtydliganden av vad som bör ingå i utredningarna.

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

-------

·         Övriga synpunkter

Klart, ledigt och tydligt. En bra dag som gick för fort. En intressant och lärorik dag. -Bra tempo- suverän föreläsningsröst-intressanta vinklingar och grupparbeten. Relativt kort tid och han ändå med viktig information och diskussioner. Bra nivå för os som redan jobbar inom området. Dagen gick fort vilket tyder på en bra dag, både innehållsmässigt och framförandet. Bra kursmaterial samt trevligt med ett litet grupparbete.

 

 

 

Tack för din medverkan