Kursutvärdering             Ale kommun

(används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 14 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   8 st.    [   ]  ja över förväntan  6 st.     [   ]   delvis       [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3 (1st )    4  (4 st.)    5 ( 9 st.)                                                           

      Framförande         1       2       3      4  (5 st.)    5 ( 9 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Nyttiga tips taget från verkligheten. Viktig diskussion kring missbruksutredningen och förslagen i dessa. Att själv diskutera och tillämpa LVM. Pedagogiskt och tydligt upplägg. Bra genomgång av lagstiftningen och tillämpningen. Bra och tydlig genomgång av lag + intensioner. Möjlighet till att ställa frågor och koppla till egna ärenden. Genomgången om när LVM är tillämplig och de olika intensionerna. Fallbeskrivningar och falldiskussioner. Att du har den erfarenheten du har. Diskussioner om enskilda fall. Genomgången av fall kopplat till lagstiftningen. Kan inte skilja ut, ALLT. Fallbeskrivningar, en bra överblick gavs, bra med historia från förr till nu. Dels en uppfriskning av lagstiftningen samt en djupare insyn i hur det kan komma att förändras i framtiden. Har ingen erfarenhet av LVM så det gav mig jättemycket.

 

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Socialtjänstens ansvar ex. hur långt detta ansvar sträcker sig vad gäller verkställighet, uppsökande av klient (när polis ej får tag på klient vid handräckning) osv.

·         Övriga synpunkter

Väldigt pedagogiskt och tydligt. Mycket bra. Mycket bra framförande. Strukturerat och användbart. Tack för en intensiv föreläsningsdag! Bra att det gavs möjlighet att ta upp egna ärenden.  Mycket bra dag! Tydligt och pedagogiskt.

Pedagogiskt och trevligt upplägg. Mycket bra, intressant. Mycket bra. Skulle vara bra att i undervisningen ta upp mer verkliga exempel. Mycket bra med fallbeskrivningar.  Blir jobbigt att sitta så länge. För egen del hade jag gärna haft t.ex Göteborgsfallet på f.m. och diskuterat det då. Alltid bra att få röra på sig.  En bra genomgång och överblick. Bra, pedagogiskt upplägg samt kompetent föreläsare

 

 

 

Tack för din medverkan