Kursutvärdering                Helsingborg

(används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 12 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   10 st.    [   ]  ja över förväntan  2 st.     [   ]   delvis       [   ]   nej

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3 (1st )    4  (4 st.)    5 ( 7st.)                                                            

      Framförande         1       2       3      4  (2 st.)    5 ( 10 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Genomgången av lagen, diskussionerna. Det mesta, behövde uppdateras då jag ej arbetat med LVM. Sammankopplingen med aktuella fall. Diskussionerna som uppkom utifrån riktiga ärenden, genomgång av lagstiftningen. Bra genomgång av LVM-lagstiftningen och de olika paragraferna + fallbeskrivningar. Saklig, konkret framställan. Att få genomgång av lagstiftningens intensioner. Det ger större förståelse för när/hur/varför. Avsnitten med föreläsning/diskussion om lagen och dess tillämpning. Genomgång av lagstiftningen. Blandning av konkreta fall samt genomgång av lagstiftningen. Utrymmet för diskussioner.

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Mer exempel från verkligheten.

·         Övriga synpunkter

Bra och tydlig föreläsning och bra blandning mellan grupparbetena/diskussionerna/föreläsning. Tack! Bra att du hade egen stor erfarenhet och delade med dig av den. Kom tillbaka och fyll på! Skulle vara bra att ha utbildningen över 2-3 dagar för att få mer utrymme för fler övningar/diskussioner. Med tanke på tidsbristen kunde man slopat den inledande översikten av bakgrund och historik. Bra framträdande.

 

 

 

Tack för din medverkan