Kursutvärdering              Landskrona

(används som underlag för att förbättra kursen)

LVM-utbildning med Christian Wennberg, socialjuridik.

Sammanställning av 10 utvärderingar

·         Motsvarade innehållet i denna utbildning dina förväntningar ?

[   ]   ja   9 st.    [   ]  ja över förväntan  1 st.     [   ]   delvis       [   ]   nej

 

 

·         Hur upplever du utbildningen i sin helhet ?  5 står för högsta betyg, ringa in ditt förslag.

      Innehåll                  1       2       3      4  (5 st.)    5 ( 5st.)                                               

      Framförande         1       2       3      4  (4 st.)    5 ( 6 st.)

·         Vad i utbildningen gav dig mest ?

Bra med repetition, bra fallbeskrivningar, allmän ökad kunskap, mer förståelse för hur man använder lagen, överlag mycket bra, en bra och bred bild över det väsentliga i lagstiftningen, allt lika mycket, bra med insikten hur viktigt det är att göra något, jag känner behov av kunskap i området, behövs alltid uppdateras och det ger utbildningen, diskussionerna av konkreta ärenden, grupparbetena och diskussionerna, belysningen av vikten av samverkan, diskussionerna i gruppen tillsammans med utbildaren har gett väldigt mycket,

 

·         Är det något som du funderat på som inte togs upp ?

Fler fall?, unika rättsfall, en diskussion av vad underlåtenhet kan vara för oss i jobbet nu,

 

·         Övriga synpunkter

Bra, behov av regelbundet återkommande övningar och diskussioner, en bra dag som varit efterlängtad, sakligt och pedagogiskt framfört.

 

 

 

 

Tack för din medverkan